Welkom

 
Welkom op de website van JURITRANS, een juridisch vertaalbureau, gespecialiseerd in de vertaling van juridische en administratieve documenten van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.

Onze activiteiten kaderen meer bepaald in een Brussels-Belgische context. Onder onze klanten rekenen wij zowel notarissen, advocatenkantoren en deurwaarders als privé-personen die bijvoorbeeld een studiereis of een verhuis naar het buitenland plannen.

Door bewust voor kleinschaligheid te kiezen, zijn wij in staat homogene vertalingen van optimale kwaliteit aan te bieden alsook de relationele kwaliteit van de samenwerking met onze klanten te garanderen. Bovendien is deze kleinschaligheid ook een bijkomende garantie met betrekking tot de vertrouwelijkheid van het ons toevertrouwde werk.

Onze specialisaties:
-gerechtelijke documenten: notariële akten, dagvaardingen, exploten, wetteksten, besluiten, statuten, reglementen, mandaten, volmachten, contracten, brevetten, deskundigenverslagen, licentierechten, briefwisselingen, PV’s, vonnissen…

-persoonlijke documenten: geboorte-attesten, huwelijksattesten, bewijzen van goed gedrag en zeden, attesten van woonst, verblijfs- of werkvergunningen, diploma’s, studie-attesten…

Ons kantoor is aangesloten bij de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF).

http://www.cbtip-bkvtf.org